Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

dr Wojciech Kurowski

Tytuł / stopień naukowy
dr
Imię Wojciech
Nazwisko
Kurowski
BIOGRAM
Stanowisko
Adiunkt Zakład Aksjologii i Pomiaru Wartości
Instytut Zarządzania Wartością
Komisje
Członek komisji Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów
Adresy email wkurow (w domenie sgh.waw.pl)
wojciech.kurowski (w domenie sgh.waw.pl)
Telefon
Pokój
WWW
Typ
Nauczyciel akademicki
Kod Jednostki KNOP03