Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

prof. dr hab. Janusz Ostaszewski

Tytuł / stopień naukowy
prof. dr hab.
Imię Janusz
Drugie imię Waldemar
Nazwisko
Ostaszewski
Funkcje we władzach SGH
Dyrektor Instytut Finansów
Przedstawiciel nauczycieli akademickich, posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego Senat SGH
Kierownik Zakład Finansów Przedsiębiorstwa
Instytut Finansów
Stanowisko
Profesor Zakład Finansów Przedsiębiorstwa
Instytut Finansów
Komisje
Członek komisji Komisja Doktorancka Kolegium Zarządzania i Finansów
Adresy email jostasz (w domenie sgh.waw.pl)
janusz.ostaszewski (w domenie sgh.waw.pl)
Telefon
Pokój 332 bud. M
WWW
Typ
Nauczyciel akademicki
Kod Jednostki KZIF22