Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

dr Joanna Korpus

Tytuł / stopień naukowy
dr
Imię Joanna
Drugie imię Dorota
Nazwisko
Korpus
BIOGRAM
Funkcje we władzach SGH
Przedstawiciel nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego Senat SGH
Stanowisko
Adiunkt Zakład Strategii Konkurencji
Instytut Rynków i Konkurencji
Adresy email jkorpus (w domenie sgh.waw.pl)
joanna.korpus (w domenie sgh.waw.pl)
Telefon +48 22 564 7128
+48 22 564 9234
Pokój 128 bud. M
WWW
Typ
Nauczyciel akademicki
Kod Jednostki KNOP02