Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

dr hab. Ewa Wierzbicka

Tytuł / stopień naukowy
dr hab.
Imię Ewa
Drugie imię Iwona
Nazwisko
Wierzbicka
BIOGRAM
Stanowisko
Profesor uczelni Zakład Aksjologii i Pomiaru Wartości
Instytut Zarządzania Wartością
Adresy email ewierz1 (w domenie sgh.waw.pl)
ewa.wierzbicka (w domenie sgh.waw.pl)
Telefon
Pokój 112 bud. M
WWW
Typ
Nauczyciel akademicki
Kod Jednostki KNOP03