Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

dr hab. Adam Śliwiński

Tytuł / stopień naukowy
dr hab.
Imię Adam
Nazwisko
Śliwiński
BIOGRAM
Stanowisko
Profesor uczelni Katedra Ryzyka i Ubezpieczeń
Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych
Funkcje
Kierownik Katedra Ryzyka i Ubezpieczeń
Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych
Komisje
Członek komisji Senacka Komisja Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem
Członek komisji Komisja Rektorska ds. Regulaminów Kwalifikacji do Programów Wymiany Międzynarodowej
Adresy email asliwin (w domenie sgh.waw.pl)
adam.sliwinski (w domenie sgh.waw.pl)
Telefon +48 22 564 7311
Pokój
WWW
Typ
Nauczyciel akademicki
Kod Jednostki KZIF20