Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

dr Anna Masłoń-Oracz

Tytuł / stopień naukowy
dr
Imię Anna
Drugie imię Elbieta
Nazwisko
Masłoń-Oracz
BIOGRAM
Stanowisko
adiunkt Zakład Strategii Międzynarodowych
Instytut Zarządzania
Adresy email amaslon (w domenie sgh.waw.pl)
anna.maslon-oracz (w domenie doktorant.sgh.waw.pl)
Telefon
Pokój
WWW
Typ
Nauczyciel akademicki
Kod Jednostki KZIF21