Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

dr Adam Karbowski

Tytuł / stopień naukowy
dr
Imię Adam
Drugie imię Michał
Nazwisko
Karbowski
BIOGRAM
Funkcje we władzach SGH
Prodziekan Dziekanat Studium Magisterskiego
Stanowisko
Adiunkt Katedra Ekonomii Biznesu
Adresy email akarbo1 (w domenie sgh.waw.pl)
adam.karbowski (w domenie sgh.waw.pl)
Telefon
Pokój
WWW
Typ
Nauczyciel akademicki
Kod Jednostki KGS11