Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Władze administracyjne

Nazwa jednostki SGH
Adres al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Telefon +48 22 564 60 00
Faks +48 22 849 53 12
Adres email informacja (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/
Kanclerz dr Marcin Dąbrowski   tel. +48 22 564 9600
Zastępca Kanclerza mgr Tadeusz Brach   tel. +48 22 564 9600
mgr Beata Mierzejewska   tel. +48 22 564 9600

Kwestura

Nazwa jednostki Kwestura
Adres al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Adres email kwestura (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/kwestura
Kwestor mgr Jolanta Ausz   tel. +48 22 564 9595
Zastępca Kwestora mgr Ewa Wierzbińska   tel. +48 22 564 9594, +48 22 564 9595