Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Senat SGH

Nazwa jednostki Senat SGH
Adres email senat (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/uczelnia/struktura/senat/
Rektor - Przewodniczący Senatu dr hab. Marek Rocki   tel. 22 564 98 26, 22 564 98 20
Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów dr hab. Krzysztof Kozłowski   tel. 22 564 98 26 22 564 98 27
Prorektor ds. Nauki i Zarządzania dr hab. Piotr Wachowiak   tel. 22 564 98 26, 22 564 98 27
Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska   tel. 22 564 98 26, 22 564 98 27
Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą dr hab. Jacek Prokop   tel. 22 564 98 26, 22 564 98 27
Dziekan Studium prof. dr hab. Marta Juchnowicz   tel. +48 22 564 94 50
dr hab. Bartosz Witkowski   tel. 9253
Dziekan Kolegium dr hab. Ryszard Bartkowiak
prof. dr hab. Wojciech Morawski
dr hab. Joanna Plebaniak   tel. 7234
dr hab. Roman Sobiecki   tel. 22 564 71 01
prof. dr hab. Marzenna Weresa
Przedstawiciel nauczycieli akademickich, posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego prof. dr hab. Piotr Błędowski   tel. 9112, 9117
prof. dr hab. Adam Budnikowski
dr hab. Andrzej Kobyliński   tel. 9428
prof. dr hab. Janusz Ostaszewski
dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch   tel. 564 92 34
Przedstawiciel nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Michał Bernardelli
dr Krzysztof Falkowski
dr Sylwester Gregorczyk   tel. 22 564 8500
dr Joanna Korpus   tel. 7128, 9234
dr Marcin Mikołajczyk   tel. 22 564 92 63
Przedstawiciel pozakolegialnych jednostek naukowych i dydaktycznych dr Elżbieta Majewska-Bartkowiak
Przedstawiciel pozostałych pracowników, niebędących nauczycielami akademickimi mgr Anna Wielądek   tel. 9634
Przedstawiciel samorządu doktorantów Michał Roman CHOJNOWSKI
Przedstawiciel samorządu studentów Rafał Marcin CHMURA
Magdalena Golba
Michał Jakub Lechowski
Bogdan MAREK
Katarzyna Klaudia Siek
Maria Turnau