Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Władze Rektorskie

Nazwa jednostki SGH
Adres al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Telefon +48 22 564 60 00
Faks +48 22 849 53 12
Adres email informacja (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/
Rektor dr hab. Marek Rocki   tel. +48 22 564 9822
Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów dr hab. Krzysztof Kozłowski   tel. +48 22 564 9826, +48 22 564 9827
Prorektor ds. Nauki i Zarządzania dr hab. Piotr Wachowiak   tel. +48 22 564 9823
Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska   tel. +48 22 564 9826, +48 22 564 9827
Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą dr hab. Jacek Prokop   tel. +48 22 564 9826, +48 22 564 9827

Władze Dziekańskie Studium Licencjackiego

Nazwa jednostki Dziekanat Studium Licencjackiego
Adres al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Pokój 5 bud. G
Telefon +48 22 564 9855
Adres email dsl (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/dsl
Dziekan dr hab. Bartosz Witkowski   tel. +48 22 564 9253
Prodziekan dr Olga Mikołajczyk
dr Aneta Pluta-Zaremba
dr hab. Mariusz Próchniak
dr Joanna Stryjek   tel. +48 22 564 9406

Władze Dziekańskie Studium Magisterskiego

Nazwa jednostki Dziekanat Studium Magisterskiego
Adres al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Pokój 47 bud. G
Telefon +48 22 564 9483
Faks +48 22 646 6123
Adres email dsm (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/dsm
Dziekan dr hab. Dorota Niedziółka   tel. +48 22 564 9232
Prodziekan dr Anna Decewicz   tel. +48 22 564 9253
dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska
dr Piotr Maszczyk
dr Renata Pajewska-Kwaśny   tel. +48 22 564 7311, +48 22 564 7306

Władze Dziekańskie Kolegium Analiz Ekonomicznych

Nazwa jednostki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Adres ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
Pokój 230 bud. M, 232 bud. M, 234 bud. M, 235 bud. M, 236 bud. M
Telefon +48 22 564 9395
+48 22 564 9396
+48 22 564 9398
Faks +48 22 564 8672
Adres email kae (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/kae
Dziekan dr hab. Joanna Plebaniak   tel. +48 22 564 7234
Prodziekan dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot   tel. +48 22 564 7235

Władze Dziekańskie Kolegium Ekonomiczno-Społecznego

Nazwa jednostki Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Adres ul. Wiśniowa 41
02-520 Warszawa
Pokój 53 bud. W
Telefon +48 22 849 2786
+48 22 849 2117
Faks +48 22 849 5505
Adres email kes (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/kes
Dziekan prof. dr hab. Wojciech Morawski
Prodziekan dr hab. Marcin Krawczyk   tel. +48 22 564 9126

Władze Dziekańskie Kolegium Gospodarki Światowej

Nazwa jednostki Kolegium Gospodarki Światowej
Adres ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
Pokój 27 bud. M, 31 bud. M, 33 bud. M, 130 bud. M, 132 bud. M
Telefon +48 22 849 5084
+48 22 564 9349
+48 22 564 9350
Faks +48 22 646 6115
Adres email kgs (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/kgs
Dziekan prof. dr hab. Marzenna Weresa
Prodziekan dr hab. Tomasz Dołęgowski

Władze Dziekańskie Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Nazwa jednostki Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Adres ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
Pokój 101 bud. M
105 bud. M
Telefon +48 22 564 7101
Faks +48 22 849 5036
Adres email knop (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/knop
Dziekan dr hab. Roman Sobiecki   tel. +48 22 564 7101
Prodziekan dr hab. Gabriel Główka   tel. +48 22 564 7101

Władze Dziekańskie Kolegium Zarządzania i Finansów

Nazwa jednostki Kolegium Zarządzania i Finansów
Adres ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
Pokój 30 bud. M, 32 bud. M, 35 bud. M, 337 bud. M, 339 bud. M
Telefon +48 22 564 9265
+48 22 564 9266
Faks +48 22 564 7502
Adres email kzif (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/kzif
Dziekan dr hab. Ryszard Bartkowiak
Prodziekan dr Michał Matusewicz