Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Władze Rektorskie

Nazwa jednostki SGH
Adres al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Telefon +48 22 564 60 00
Faks +48 22 849 53 12
Adres email informacja (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/
Rektor dr hab. Marek Rocki   tel. 22 564 98 26, 22 564 98 20
Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów dr hab. Krzysztof Kozłowski   tel. 22 564 98 26 22 564 98 27
Prorektor ds. Nauki i Zarządzania dr hab. Piotr Wachowiak   tel. 22 564 98 26, 22 564 98 27
Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska   tel. 22 564 98 26, 22 564 98 27
Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą dr hab. Jacek Prokop   tel. 22 564 98 26, 22 564 98 27

Władze Dziekańskie Studium Licencjackiego

Nazwa jednostki Dziekanat Studium Licencjackiego
Adres al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Pokój 5 bud. G
Telefon +48 22 564 9855
Adres email dsl (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/dsl
Dziekan dr hab. Bartosz Witkowski   tel. 9253
Prodziekan dr Olga Mikołajczyk
dr hab. Dorota Niedziółka   tel. 22 564 92 32
dr hab. Mariusz Próchniak
dr Joanna Stryjek   tel. 225649406

Władze Dziekańskie Studium Magisterskiego

Nazwa jednostki Dziekanat Studium Magisterskiego
Adres al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Pokój 47 bud. G
Telefon +48 22 564 9483
Faks +48 22 646 6123
Adres email dsm (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/dsm
Dziekan prof. dr hab. Marta Juchnowicz   tel. +48 22 564 94 50
Prodziekan dr Anna Decewicz   tel. 9253
dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska
dr Adam Karbowski
dr Renata Pajewska-Kwaśny   tel. 7311, 7306

Władze Dziekańskie Kolegium Analiz Ekonomicznych

Nazwa jednostki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Adres ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
Pokój 230 bud. M, 232 bud. M, 234 bud. M, 235 bud. M, 236 bud. M
Telefon +48 22 564 9395
+48 22 564 9396
+48 22 564 9398
Faks +48 22 564 8672
Adres email kae (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/kae
Dziekan dr hab. Joanna Plebaniak   tel. 7234
Prodziekan dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot   tel. 7235

Władze Dziekańskie Kolegium Ekonomiczno-Społecznego

Nazwa jednostki Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Adres ul. Wiśniowa 41
02-520 Warszawa
Pokój 53 bud. W
Telefon +48 22 849 2786
+48 22 849 2117
Faks +48 22 849 5505
Adres email kes (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/kes
Dziekan prof. dr hab. Wojciech Morawski
Prodziekan dr hab. Marcin Krawczyk   tel. 9126

Władze Dziekańskie Kolegium Gospodarki Światowej

Nazwa jednostki Kolegium Gospodarki Światowej
Adres ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
Pokój 27 bud. M, 31 bud. M, 33 bud. M, 130 bud. M, 132 bud. M
Telefon +48 22 849 5084
+48 22 564 9349
+48 22 564 9350
Faks +48 22 646 6115
Adres email kgs (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/kgs
Dziekan prof. dr hab. Marzenna Weresa
Prodziekan dr hab. Tomasz Dołęgowski

Władze Dziekańskie Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Nazwa jednostki Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Adres ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
Pokój 101 bud. M
105 bud. M
Telefon +48 22 564 7101
Faks +48 22 849 5036
Adres email knop (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/knop
Dziekan dr hab. Roman Sobiecki   tel. 22 564 71 01
Prodziekan dr hab. Gabriel Główka   tel. 22 564 71 01

Władze Dziekańskie Kolegium Zarządzania i Finansów

Nazwa jednostki Kolegium Zarządzania i Finansów
Adres ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
Pokój 30 bud. M, 32 bud. M, 35 bud. M, 337 bud. M, 339 bud. M
Telefon +48 22 564 9265
+48 22 564 9266
Faks +48 22 564 7502
Adres email kzif (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/kzif
Dziekan dr hab. Ryszard Bartkowiak
Prodziekan dr Michał Matusewicz