Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Oficyna Wydawnicza

Adres Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Pokój 022 bud. G
023 bud. G
024 bud. G
025 bud. G
Telefon +48 22 564 9486
Adres email wydawnictwo (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/ow
Kierownik mgr Anna Czułek   tel. +48 22 564 9837
Zastępca Kierownika mgr Monika Sobieska   tel. +48 22 564 9545
Starszy specjalista mgr inż. Anna Wysokińska
Specjalista mgr Ewa Błaszczyk   tel. +48 22 564 9546
mgr Anna Górska   tel. +48 22 564 7806
mgr Elżbieta Jednorowska   tel. +48 22 564 9489
mgr Lilianna Kaleta   tel. +48 22 564 9478
mgr Anna Karpińska   tel. +48 22 564 9492
Ewa Łukasiewicz   tel. +48 22 564 9488
Aleksandra Musiał   tel. +48 22 564 7794
Dariusz Wanecki   tel. +48 22 564 9486
mgr Renata Wojtas   tel. +48 22 564 8722