Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Katedra Ubezpieczenia Społecznego

Adres ul. Wiśniowa 41
02-520 Warszawa
Pokój 35 bud. W
Telefon +48 22 564 8603
+48 22 564 9128
Faks +48 22 564 8603
Adres email kus (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/kus
Kierownik prof. dr hab. Wojciech Morawski
Profesor zwyczajny prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz
Profesor nadzwyczajny dr hab. Romuald Holly   tel. +48 22 564 9128
Adiunkt dr Marcin Kawiński
dr Dariusz Stańko   tel. +48 22 564 8603
dr Barbara Więckowska
Główny specjalista Kazimiera Polityka   tel. +48 22 564 9128