Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Katedra Teorii Zarządzania

Adres ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
Pokój 325 bud. M
327 bud. M
329 bud. M
Telefon +48 22 564 8620
+48 22 564 9340
Adres email ktz (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/ktz
Kierownik dr hab. Piotr Płoszajski   tel. 22 564 8620, 22 564 9340
Profesor nadzwyczajny dr hab. Maria Aluchna   tel. 22 564 86 20
dr hab. Grażyna Aniszewska-Banaś   tel. 22 564 86 20, 22 564 97 77 CEMBA
dr hab. Rafał Mrówka   tel. 22 564 93 40, 22 646 61 24 MBA-SGH
dr hab. Urszula Ornarowicz
dr hab. Piotr Płoszajski   tel. 22 564 8620, 22 564 9340
Adiunkt dr Maria Roszkowska-Menkes
dr Justyna Szumniak-Samolej   tel. 22 564 86 20
Starszy wykładowca dr Zbigniew Pawlak
dr Mikołaj Pindelski