Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Katedra Rynku Marketingu i Jakości

Adres ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
Pokój 301 bud. M
302 bud. M
305 bud. M
Telefon +48 22 564 9306
Adres email krmij (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/krmij
Kierownik dr hab. Piotr Miller
Adiunkt dr Joanna Karwowska
adiunkt dr Beata Marciniak   tel. +48 22 564 9311
dr Wojciech Trzebiński
profesor uczelni dr hab. Radosław Baran   tel. +48 22 564 9311, +48 22 564 8689
dr hab. Paweł Pietrasieński