Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Katedra Rachunkowości Menedżerskiej

Adres ul. Rakowiecka 24
02-521 Warszawa
Pokój 329 bud. A
Telefon +48 22 564 9240
+48 22 564 9241
Faks +48 22 564 8623
Adres email krm (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/krm
Kierownik dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek
Adiunkt dr Barbara Andruczyk
dr Małgorzata Krysik
dr Robert Mołdach
dr Marcin Pielaszek
dr Paweł Warowny   tel. +48 22 564 9240
Starszy wykładowca mgr Szczepan Borowski
mgr Michał Kariozen
Asystent dr Michał Chrobot
mgr Tomasz Chróstny
mgr Zuzanna Świerc
mgr Mirosława Trojnacka
Główny specjalista dr hab. Wioletta Baran   tel. +48 22 564 9240
Starszy specjalista mgr Arnold Maciejewski
Specjalista Magdalena Lewicka   tel. +48 22 564 9240
Profesor uczelni dr hab. Wioletta Baran   tel. +48 22 564 9240
dr hab. Mariusz Karwowski
dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek
Współpracownik Filip Filipkowski
prof. dr hab. Gertruda Świderska   tel. +48 22 564 9240