Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Katedra Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych

Adres ul. Madalińskiego 6/8
02-554 Warszawa
Pokój 14 bud. M
16 bud. M
Telefon +48 22 564 9366
+48 22 564 9369
Adres email kpm (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/kpmiom
Kierownik prof. dr hab. Jerzy Menkes
Profesor zwyczajny prof. dr hab. Jerzy Menkes
Profesor nadzwyczajny dr hab. Andrzej Janik
Adiunkt dr Łukasz Dąbrowski
dr Magdalena Suska
Starszy wykładowca dr Marek Szmelter
Specjalista mgr Agnieszka Zawada   tel. +48 22 564 8684