Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw

Adres ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
Pokój 131 bud. M
133 bud. M
Telefon +48 22 564 9245
Adres email kpaifp (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/kpaifp
Kierownik prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer
Profesor prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer
Profesor uczelni dr hab. Aleksander Werner
Współpracownik Bożena Goliszewska-Chojdak
Marlena Likos
Monika Smulewicz
Katarzyna Stradowska
Agnieszka Wachowicz