Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw

Adres ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
Pokój 131 bud. M
133 bud. M
Telefon +48 22 564 9245
Adres email kpaifp (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/kpaifp
Kierownik prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer
Profesor zwyczajny prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer
Profesor nadzwyczajny prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz
dr hab. Sylwia Morawska
dr hab. Aleksander Werner
Adiunkt dr Małgorzata Godlewska
dr Ewa Gwardzińska
Starszy wykładowca dr Jarosław Wierzbicki