Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Katedra Polityki Publicznej

Adres email kppb (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://sgh.waw.pl/kppb/
Kierownik dr hab. Andrzej Zybała
Profesor nadzwyczajny dr hab. Andrzej Zybała
Adiunkt dr Artur Bartoszewicz   tel. +48 22 564 9540
dr Anna Janowska   tel. +48 22 564 9141
dr Dorota Konopka
dr Krzysztof Księżopolski
Starszy specjalista mgr Hanna Nowacka   tel. +48 22 564 9104