Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Katedra Miasta Innowacyjnego

Adres ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
Pokój 116 bud. M
Telefon +48 22 564 9230
Faks +48 22 564 9230
Adres email zmi (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/zmi
Kierownik prof. dr hab. Marek Bryx
Profesor zwyczajny prof. dr hab. Marek Bryx
Profesor nadzwyczajny dr hab. Anna Szelągowska
Adiunkt dr Dominika Brodowicz
dr Magdalena Cicharska   tel. +48 22 564 9230
dr Mirosław Czekaj
dr Aleksandra Jadach-Sepioło
dr Michał Klepka
dr Katarzyna Sobiech-Grabka
dr inż. Anna Stankowska   tel. +48 22 564 9230
Specjalista mgr Róża Sokołowska   tel. +48 22 564 9245