Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Katedra Logistyki

Adres al. Niepodległości 128
02-554 Warszawa
Pokój 6/4 bud. C
Telefon +48 22 564 9326
Faks + 48 22 564 6863.
Adres email kl (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/kl
Kierownik dr hab. Roman Sobiecki   tel. +48 22 564 7101
Adiunkt dr Aneta Pluta-Zaremba
Specjalista mgr Dorota Stryjecka   tel. +48 22 564 9326
adiunkt dr Łukasz Marzantowicz   tel. +48 22 564 9326
dr hab. Katarzyna Nowicka   tel. +48 22 564 9326
dr hab. Barbara Ocicka   tel. +48 22 564 9326
Profesor uczelni dr hab. Krzysztof Rutkowski   tel. +48 22 564 9326