Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Katedra Integracji i Prawa Europejskiego

Adres ul. Madalińskiego 6/8
02-554 Warszawa
Pokój 14 bud. M
16 bud. M
Telefon +48 22 564 9366
+48 22 564 9369
Adres email kpm (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/kpmiom
Kierownik prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
Profesor prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
prof. dr hab. Jerzy Menkes
Adiunkt dr Marzenna Błaszczuk-Zawiła
dr Łukasz Dąbrowski
Starszy wykładowca dr Marek Szmelter
Specjalista mgr Agnieszka Zawada   tel. +48 22 564 8684
adiunkt dr Magdalena Suska
Profesor uczelni dr hab. Adam Ambroziak   tel. +48 22 564 9361
dr hab. Andrzej Janik
dr hab. Alina Szypulewska-Porczyńska   tel. +48 22 564 7418