Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Katedra Geografii Ekonomicznej

Adres ul. Rakowiecka 24
02-521 Warszawa
Pokój 120 bud. A
Telefon +48 22 564 9232
Adres email kge (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/kge
Kierownik prof. dr hab. Kazimierz Kuciński
Profesor zwyczajny prof. dr hab. Kazimierz Kuciński
Profesor nadzwyczajny dr hab. Jacek Brdulak
dr hab. Dorota Niedziółka
Adiunkt dr Maciej Gurbała
dr Dariusz Kotlewski
dr Marcin Molenda   tel. +48 22 564 9775
dr Maciej Mróz
Starszy wykładowca dr Barbara Trzcińska
Specjalista Żaneta Kubik   tel. +48 22 564 9232