Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Katedra Ekonomii Stosowanej

Adres ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
Pokój 322 bud. M
324 bud. M
326 bud. M
Telefon +48 22 564 9298
+48 22 564 7326
Faks +48 22 564 8621
Adres email kest (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/kest
Kierownik prof. dr hab. Wojciech Pacho   tel. +48 22 564 9292
Profesor zwyczajny prof. dr hab. Marek Garbicz
prof. dr hab. Ewelina Nojszewska
prof. dr hab. Wojciech Pacho   tel. +48 22 564 9292
Profesor nadzwyczajny dr hab. Ireneusz Dąbrowski   tel. +48 22 564 9298
dr hab. Feliks Grądalski   tel. +48 22 564 9298
dr hab. Krzysztof Marczewski
Adiunkt dr Karolina Konopczak
dr Mateusz Mokrogulski
dr Miłosz Rojek
dr Agata Sielska
dr Bartosz Sternal
Starszy wykładowca dr Lidia Dzierżek   tel. +48 22 564 9298
Asystent mgr Jakub Olipra
Specjalista mgr Magdalena Piórkowska