Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Katedra Ekonomii I

Adres ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
Pokój 228 bud. M
231 bud. M
233 bud. M
Telefon +48 22 564 8688
+48 22 564 9322
Adres email ke1 (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/ke1
Kierownik prof. dr hab. Marek Góra
Profesor prof. dr hab. Marek Góra
Adiunkt dr Sonia Buchholtz
dr Ewa Gałecka-Burdziak
dr Michał Gradzewicz
dr Anna Horodecka
dr Janusz Jabłonowski
dr hab. Anna Ruzik-Sierdzińska
dr Tymon Słoczyński
Starszy specjalista mgr Iwona Ilia   tel. +48 22 564 9322
Profesor uczelni dr hab. Iga Magda