Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Katedra Ekonomii Biznesu

Adres al. Niepodległości 128
02-554 Warszawa
Pokój 3/13b bud. C
Kierownik dr hab. Jacek Prokop   tel. 22 564 98 26, 22 564 98 27
Profesor nadzwyczajny dr hab. Jacek Prokop   tel. 22 564 98 26, 22 564 98 27
Adiunkt dr Marek Dietl
dr Adam Karbowski
dr Łukasz Kryśkiewicz
dr Marian Moszoro
dr Łukasz Skrok
Specjalista Barbara Zadroga   tel. 6855