Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Instytut Studiów Międzynarodowych

Adres ul. Rakowiecka 24
02-521 Warszawa
Pokój 301 bud. A, 302 bud. A, 303 bud. A, 304 bud. A, 307 bud. A
Telefon +48 22 564 9406
+48 22 564 9407
+48 22 564 9408
+48 22 564 9409
Faks +48 22 564 8697
Adres email ism (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/ism
Dyrektor dr hab. Krzysztof Kozłowski   tel. +48 22 564 9821, +48 22 564 9827
Samodzielny referent mgr Katarzyna Michalik-Jaworska   tel. +48 22 564 9406, +48 22 564 9164
asystent mgr Dominik Sobczak