Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych

Adres ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
Pokój 304 bud. M, 306 bud. M, 311 bud. M, 315 bud. M, 316 bud. M
Telefon +48 22 564 7311
Adres email irirf (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/irirf
Dyrektor prof. dr hab. Tomasz Michalski   tel. +48 22 564 7311
Wicedyrektor prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak   tel. +48 22 564 7311