Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Instytut Rynków i Konkurencji

Adres al. Niepodległości 164
02-554 Warszawa
Pokój 119 bud. M
121 bud. M
123 bud. M
Telefon +48 22 564 9237
Adres email karik (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/irik
Dyrektor dr hab. Roman Sobiecki   tel. +48 22 564 7101
Wicedyrektor dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch   tel. +48 22 564 9234
Współpracownik Beata Grzelak
Agata Kwiatkowska