Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Instytut Rozwoju Gospodarczego

Adres ul. Madalińskiego 6/8
pokój 1
02-513 Warszawa

Telefon +48 22 564 8705, +48 22 564 9415, +48 22 564 9416, +48 22 564 9417, +48 22 564 9418, +48 22 564 9419, +48 22 564 7460
Faks +48 22 564 8669
Adres email irg (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/irg
Dyrektor prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz   tel. 7460
Zastępca dyrektora dr Konrad Walczyk   tel. 7460
Profesor zwyczajny prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz   tel. 7460
Adiunkt dr Sławomir Dudek   tel. 9419
dr Ewa Ratuszny
Starszy wykładowca dr Konrad Walczyk   tel. 7460
Starszy specjalista mgr Agnieszka Danelczyk   tel. 9417
mgr Anna Jacygrad   tel. 9418
Specjalista Hanna Burzyńska   tel. tel.9415
Robert Goryszewski   tel. 9416
Małgorzata Krypa   tel. 9417
mgr Elżbieta Zybura   tel. 9418