Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Instytut Rachunkowości

Adres al. Niepodległości 128
02-554 Warszawa
Pokój 6/1 bud. C
Telefon +48 22 564 9289
+48 22 564 6846
Faks +48 22 564 8613
Adres email kr (w domenie sgh.waw.pl)
ir (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/kr
http://www.sgh.waw.pl/ir
Dyrektor prof. dr hab. Anna Karmańska   tel. +48 22 564 6845
Specjalista mgr Magdalena Zadroga   tel. +48 22 564 9289
profesor uczelni dr hab. Monika Łada
Wolontariusz Dorota Będziak
Łukasz Małecki-Tepicht
Andrzej Netter
Dorota Wiśniewska
Współpracownik mgr Astrid Zakrzewska