Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Instytut Ekonomii Międzynarodowej

Adres ul. Madalińskiego 6/8
02-554 Warszawa
Pokój 19 bud. M
23 bud. M
Adres email iem (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/iem
Dyrektor dr hab. Eliza Przeździecka
Profesor prof. dr hab. Adam Budnikowski
Profesor zwyczajny prof. dr hab. Elżbieta Czarny
prof. dr hab. Adam Szyszka
Profesor nadzwyczajny dr hab. Andżelika Kuźnar
dr hab. Eliza Przeździecka
Adiunkt dr hab. Paweł Folfas
dr Honorata Nyga-Łukaszewska   tel. +48 22 564 9361
dr Szymon Okoń
dr Elena Pawęta
dr Michał Schwabe
dr Dominik Skopiec
Starszy wykładowca dr Maciej Cygler   tel. +48 22 564 9361
Samodzielny referent inż. Kamila Sobocka   tel. +48 22 564 9361
Profesor uczelni dr hab. Bożena LEVEN