Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Instytut Ekonomii Międzynarodowej

Adres ul. Madalińskiego 6/8
02-554 Warszawa
Pokój 19 bud. M
23 bud. M
Adres email iem (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/iem
Dyrektor dr hab. Eliza Przeździecka
Profesor prof. dr hab. Adam Budnikowski
prof. dr hab. Elżbieta Czarny
prof. dr hab. Adam Szyszka
Adiunkt dr Maciej Cygler   tel. +48 22 564 9361
dr Elena Pawęta
Samodzielny referent inż. Kamila Sobocka   tel. +48 22 564 9361
adiunkt dr Honorata Nyga-Łukaszewska   tel. +48 22 564 9361
dr Szymon Okoń
dr Michał Schwabe
dr Dominik Skopiec
profesor uczelni dr hab. Paweł Folfas
Profesor uczelni dr hab. Andżelika Kuźnar
dr hab. Bożena Leven
dr hab. Eliza Przeździecka