Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Instytut Ekonometrii

Adres ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
Pokój 204 bud. M, 206 bud. M, 207 bud. M, 208 bud. M, 209 bud. M, 210 bud. M, 211 bud. M, 212 bud. M, 214 bud. M, 215 bud. M, 217 bud. M, 219 bud. M
Telefon +48 22 564 9256
+48 22 564 9261
Faks +48 22 564 8617
Adres email ie (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/ie
Dyrektor dr hab. Bartosz Witkowski   tel. +48 22 564 9253
Wicedyrektor dr hab. Marek Męczarski   tel. +48 22 564 9543
Asystent mgr Grzegorz Grodecki
mgr Adam Nowacki
mgr Łukasz Opiński
dr Marcin Zientara
Starszy specjalista mgr Marta Jaroń-Chruślińska   tel. +48 22 564 9256
Specjalista mgr Bogusława Wąsik-Szczygieł   tel. +48 22 564 9256
Samodzielny referent Kinga Siuta
adiunkt dr Michał Lewandowski
asystent mgr Igor Kantorski
mgr Piotr Matuszak
specjalista programista inż. Bartosz Stempski
Wolontariusz Bartosz Olesiński
Współpracownik Dorota Zielińska