Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Dziekanat Studium Magisterskiego

Adres al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Pokój 47 bud. G
Telefon +48 22 564 9483
Faks +48 22 646 6123
Adres email dsm (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/dsm
Dziekan dr hab. Dorota Niedziółka
Prodziekan dr Anna Decewicz   tel. +48 22 564 9253
dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska
dr Piotr Maszczyk
dr Renata Pajewska-Kwaśny   tel. +48 22 564 7311, +48 22 564 7306
Kierownik mgr Irena Senator   tel. +48 22 564 9882
Zastępca kierownika mgr Diana Krysińska   tel. +48 22 564 9884
Zastępca Kierownika mgr Katarzyna Kłopotowska   tel. +48 22 564 9881
Starszy specjalista inż. Beata Kluczna   tel. +48 22 564 9942
mgr Monika Rosińska   tel. +48 22 564 9944
Specjalista mgr Anna Bucka-Wasilewska   tel. +48 22 564 9493
Elżbieta Dobromińska
mgr Monika Wąsowska   tel. +48 22 564 7818
Monika Wielogórska   tel. +48 22 564 9611
Michał Żurek
Samodzielny referent Agnieszka Glińska   tel. +48 22 564 9961
mgr Aneta Wilczyńska
specjalista mgr Agata Balcerak   tel. +48 22 564 9481
mgr Monika Hofmokl-Ostrowska
mgr Anita Popowska   tel. +48 22 564 7817
mgr Urszula Szczecińska
mgr Magdalena Tomaszewska   tel. +48 22 564 9939
mgr Małgorzata Ułanowicz
Starszy referent Marianna Barczyk   tel. +48 22 564 9718
starszy specjalista mgr Sylwia Sepetowska   tel. +48 22 564 9563