Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Dziekanat Studium Magisterskiego

Adres al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Pokój 47 bud. G
Telefon +48 22 564 9483
Faks +48 22 646 6123
Adres email dsm (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/dsm
Dziekan prof. dr hab. Marta Juchnowicz   tel. +48 22 564 94 50
Prodziekan dr Anna Decewicz   tel. 9253
dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska
dr Adam Karbowski
dr Renata Pajewska-Kwaśny   tel. 7311, 7306
Zastępca kierownika mgr Diana Krysińska   tel. +48 22 564 9884
Starszy specjalista inż. Beata Kluczna   tel. 9942
mgr Monika Rosińska   tel. 9944
mgr Katarzyna Uljasz-Rawa   tel. 9943
Specjalista mgr Anna Bucka-Wasilewska   tel. 9493
Elżbieta Dobromińska
Małgorzata Świdnicka   tel. 9479
mgr Monika Wąsowska   tel. 7818
Monika Wielogórska   tel. 9611
Samodzielny referent mgr Agata Balcerak   tel. 9481
Agnieszka Glińska   tel. +48 22 564 9961
mgr Anita Popowska   tel. 7817
Urszula Szczecińska
mgr Magdalena Tomaszewska   tel. 9939
mgr Małgorzata Wójtowicz   tel. 9483
Specjalista p.o. zastępcy kierownika mgr Katarzyna Kłopotowska   tel. 9881
Starszy referent Marianna Barczyk   tel. 9718
Współpracownik Anna Jurek   tel. 9482
Zastępca kierownika p.o. kierownika mgr Irena Senator   tel. 9882