Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Dziekanat Studium Licencjackiego

Adres al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Pokój 5 bud. G
Telefon +48 22 564 9855
Adres email dsl (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/dsl
Dziekan dr hab. Bartosz Witkowski   tel. +48 22 564 9253
Prodziekan dr Olga Mikołajczyk
dr Aneta Pluta-Zaremba
dr hab. Mariusz Próchniak
dr Joanna Stryjek   tel. +48 22 564 9406
Kierownik mgr Anna Rek   tel. +48 22 564 9855
Specjalista mgr Joanna Afrykańska   tel. +48 22 564 9441
mgr Iwona Branicka   tel. +48 22 564 9878
Agnieszka Dębska   tel. +48 22 564 9440
Iwona Górska   tel. +48 22 564 9855
Alina Kurzep   tel. +48 22 564 9920
Katarzyna Modzelewska   tel. +48 22 564 9873
mgr Katarzyna Smolińska   tel. +48 22 564 9856
mgr Anna Wieczorek   tel. +48 22 564 9923
mgr Magdalena Wilczyńska   tel. +48 22 564 9880
mgr Małgorzata Wilkiewicz   tel. +48 22 564 9876
Samodzielny referent Katarzyna Selwon   tel. +48 22 564 9875
Maciej Sieklucki   tel. +48 22 564 9443
samodzielny referent Sylwia Chmielewska   tel. +48 22 564 9855
Specjalista kierujący działem Katarzyna Wójcicka   tel. +48 22 564 9855