Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Dziekanat Studium Licencjackiego

Adres al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Pokój 5 bud. G
Telefon +48 22 564 9855
Adres email dsl (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/dsl
Dziekan dr hab. Bartosz Witkowski   tel. 9253
Prodziekan dr Olga Mikołajczyk
dr hab. Dorota Niedziółka   tel. 22 564 92 32
dr hab. Mariusz Próchniak
dr Joanna Stryjek   tel. 225649406
Kierownik mgr Anna Rek   tel. 9855
Specjalista mgr Joanna Afrykańska   tel. 9441
mgr Iwona Branicka   tel. 9878
Agnieszka Dębska   tel. 9440
Iwona Górska   tel. 9855
Alina Kurzep   tel. 9920
Katarzyna Modzelewska   tel. 9873
Beata Piotrowska   tel. 9443
mgr Katarzyna Smolińska   tel. 9856
mgr Magdalena Wilczyńska   tel. 9880
mgr Małgorzata Wilkiewicz   tel. 9880
Katarzyna Wójcicka   tel. 9877
Małgorzata Zadrożna   tel. 9876
Samodzielny referent Aleksandra Podlaska   tel. 9855
Katarzyna Selwon   tel. 9875
Referent Sylwia Chmielewska   tel. 9855