Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Dział Zarządzania Nieruchomościami

Adres ul. Rakowiecka 24
02-521 Warszawa
Pokój 207 bud. A
Telefon +48 22 564 9803
Faks +48 22 564 9911
Adres email de (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/de
Kierownik mgr Agnieszka Malon   tel. +48 22 564 9803
Zastępca Kierownika mgr Beata Sadowska   tel. +48 22 564 9731
p.o. Kierownika mgr Małgorzata Litwińczuk   tel. +48 22 564 9803
Starszy specjalista inż. Robert Pawlak
Zastępca kierownika ds. remontów mgr Magdalena Majorek   tel. +48 22 564 9575
Zastępca kierownika ds. zarządzania i obsługi mgr Małgorzata Litwińczuk   tel. +48 22 564 9803