Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Dział Spraw Pracowniczych

Adres al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Pokój 411 bud. G
412 bud. G
413 bud. G
414 bud. G
Telefon +48 22 564 9630, +48 22 564 9631, +48 22 564 9633, +48 22 564 9634, +48 22 564 9638, +48 22 564 9639
Faks +48 22 564 8694
Adres email kadry (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSP/
Dyrektor mgr Grażyna Brodowicz   tel. +48 22 564 9630
Starszy specjalista mgr Mariola Walczuk   tel. +48 22 564 9638
mgr Anna Wielądek   tel. +48 22 564 9634
Specjalista mgr Monika Pętkowska   tel. +48 22 564 9632
specjalista mgr Anna Bogacka   tel. +48 22 564 9633
mgr Anna Piotrowska   tel. +48 22 564 9631