Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Dział Organizacji i Legislacji

Adres al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Pokój 148 bud. G
227 bud. G
Adres email doil (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/doil
Kierownik mgr Patrycja Wyżlic   tel. +48 22 564 7790
Starszy specjalista mgr Mirosław Pajdak   tel. +48 22 564 9991
mgr Kinga Zielińska   tel. +48 22 564 9992
mgr Łukasz Żuchowski   tel. +48 22 564 9989
Specjalista Renata Mirosz   tel. +48 22 564 9820
mgr Małgorzata Uszyńska   tel. +48 22 564 9827
Samodzielny referent mgr Olga Kloczkowska
Aleksandra Wypych   tel. +48 22 564 9821
Instruktor dr Tomasz Hynek
Kierowca Wojciech Galus
Artur Jakubowski
specjalista mgr Renata Smardz   tel. +48 22 564 9243
starszy specjalista mgr inż. Alicja Ogłoblin   tel. +48 22 564 9212
Starszy woźny Marzena Michalska