Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Dział Obsługi Projektów

Adres Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Pokój 10 bud. G
11 bud. G
Telefon +48 22 564 9387
Adres email projekty (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/DOP/
Kierownik mgr Lidia Tomaszewska   tel. +48 22 564 9387
Zastępca kierownika Agata Ksokowska-Podstawek   tel. +48 22 564 9958
Starszy specjalista mgr Justyna Gać   tel. +48 22 564 9957
mgr Katarzyna Gałka   tel. +48 22 564 9388
Specjalista mgr Emilia Chmielewska   tel. +48 22 564 7789
mgr Anna Jędrzejczyk   tel. +48 22 564 9859
mgr Paulina Kwietniewska-Burzyńska   tel. +48 22 564 9870
mgr Olga Pankiv   tel. +48 22 564 9869
mgr Anna Senator   tel. +48 22 564 9958
mgr inż. Paulina Tomaszewska   tel. +48 22 564 7815
samodzielny referent mgr Barbara Hałaczek
specjalista mgr Magdalena Wojno   tel. +48 22 564 7815
Wolontariusz dr Monika Tarsalewska