Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Dział Obsługi Projektów

Adres Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Pokój 10 bud. G
11 bud. G
Telefon +48 22 564 9387
Adres email projekty (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/DOP/
Kierownik mgr Lidia Tomaszewska   tel. 9387
Zastępca kierownika Agata Ksokowska-Podstawek   tel. 9958
Starszy specjalista mgr Katarzyna Gałka   tel. 9388
Specjalista inż. Paulina Cabała   tel. 7815
mgr Mateusz Czepielewski   tel. 9959
mgr Justyna Gać   tel. 9957
mgr Maciej Iwanicki   tel. 9388
mgr Anna Jędrzejczyk   tel. 9859
mgr Paulina Kwietniewska-Burzyńska   tel. 9870
mgr Olga Pankiv   tel. 9869
mgr Anna Senator   tel. 9958
Referent Emilia Nabiałek   tel. 7789