Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Dział Księgowości Projektowej

Adres al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Pokój 454 bud. G
457 bud. G
458 bud. G
WWW http://www.sgh.waw.pl/kwestura
Zastępca Kierownika mgr Monika Pietrulewicz   tel. +48 22 564 9612
Starszy specjalista mgr inż. Małgorzata Wąsowska   tel. +48 22 564 9564
Samodzielny referent mgr Ilona Szybilska   tel. +48 22 564 9555
mgr Natalia Weber   tel. +48 22 564 9565
kierownik mgr Agnieszka Okrojek   tel. +48 22 564 9612
specjalista mgr Małgorzata Wierzbowska
Specjalista ds. rozliczeń projektów mgr Edyta Wasiak   tel. +48 22 564 9555
Specjalista ds. rozliczeń projektów - księgowa mgr Paulina Mazek   tel. +48 22 564 9564
mgr Beata Stachowicz   tel. +48 22 564 9564
Starszy specjalista ds. rozliczeń projektów – księgowa mgr Paulina Mierzejewska   tel. +48 22 564 9612