Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Dział Księgowości Projektowej

Adres al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Pokój 326 bud. G
457 bud. G
458 bud. G
WWW http://www.sgh.waw.pl/kwestura
Kierownik mgr Agnieszka Okrojek   tel. 9612
Zastępca Kierownika mgr Monika Pietrulewicz   tel. 9612
p.o. zastępcy kierownika mgr Paulina Mierzejewska   tel. 9612
Samodzielny referent inż. Ilona Mirosz   tel. 9555
Paulina Mirosz   tel. 9563
mgr Natalia Weber   tel. 9565
Specjalista ds. rozliczeń projektów Ewa Falba   tel. 9565
mgr Edyta Wasiak   tel. 9564
Specjalista ds. rozliczeń projektów - księgowa mgr Patrycja Topolewska   tel. 9563