Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury

dyrektor inż. Bartłomiej Świech   tel. +48 22 564 9683
gł. specjalista ds. utrzymania i rozwoju infrastruktury IT mgr Maciej Szczygieł
główny specjalista mgr Iwona Dębek   tel. +48 22 564 9466
samodzielny referent mgr Anna Jermanowska
zastępca dyrektora mgr Urszula Zwierz   tel. +48 22 564 9460
  • Zespół Bezpieczeństwa Informacji

    »
    główny specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego Adam Krotofil