Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Centrum Programów Międzynarodowych

Adres ul. Rakowiecka 24
02-554 Warszawa

Pokój 13 bud. A
Telefon +48 22 564 9761
Faks +48 22 564 86 46
Adres email crpm (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/DPM
Dyrektor mgr Katarzyna Kacperczyk   tel. +48 22 564 9840
Zastępca Dyrektora mgr Grzegorz Augustyniak   tel. +48 22 564 9842
mgr Małgorzata Chromy   tel. +48 22 564 9841
Starszy specjalista mgr Agata Augustyniak   tel. +48 22 564 8721
mgr Iwona Książek   tel. +48 22 564 9848
mgr Aneta Szydłowska   tel. +48 22 564 9213
mgr Katarzyna Torchalska-Kasiak   tel. +48 22 564 9217
Specjalista mgr Anna Bielig   tel. +48 22 564 9386
mgr Marta Ferenc-Sochaczyńska   tel. +48 22 564 8721
mgr Monika Komorek   tel. +48 22 564 9843
mgr inż. Agata Kowalik   tel. +48 22 564 9844
Marta Sent-Pawłowska   tel. +48 22 564 9843
mgr Nadiya Skyba   tel. +48 22 564 9760
mgr inż. Marta Tymińska   tel. +48 22 564 7823
mgr inż. Galina Wandel   tel. +48 22 564 9386
mgr Małgorzata Wilhelm   tel. +48 22 564 9845