Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Centrum Otwartej Edukacji

Adres al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Pokój 226 bud. G
150 bud. G
467 bud. G
Telefon +48 22 564 9722
+48 22 564 9723
+48 22 564 9724
+48 22 564 9725
Faks +48 22 646 6142
Adres email coe (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/coe
Dyrektor mgr Dorota Popowska   tel. +48 22 564 9724
Profesor wizytujący Martin Geiger
Elliott Parker
Starszy wykładowca dr Maria Zając   tel. +48 22 564 9723
Wykładowca Jean Pelet
Emil Velinov
Starszy specjalista inż. Piotr Gęca
Specjalista mgr Agnieszka Bilińska   tel. +48 22 564 9723
Krzysztof Kalamus
mgr Katarzyna Maciejewska   tel. +48 22 564 9723
Agnieszka Mickiewicz-Makuch   tel. 9725
mgr Katarzyna Pietraszek   tel. +48 22 564 9722
inż. Łukasz Tulik
Profesor uczelni dr Piotr Bołtuć   tel. +48 22 564 9724
specjalista mgr Karolina Skolimowska-Piechowiak
specjalista - redaktor mgr Marianna Majewska
Specjalista ds. projektów edukacyjnych mgr Joanna Kaszewska   tel. +48 22 564 9723
Współpracownik Beata Brzózka
dr Simon Chang
Agnieszka Chomicka-Bosy
Bartosz Pietrzyk
Ramona Słobodzian
dr Chi-Ting Tsai
dr Kuo-Chun Yeh