Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami

Adres al. Niepodległości 162 / 02-554 Warszawa

Pokój 132 bud. G
133 bud. G
134 bud. G
135 bud. G
Telefon +48 22 564 9472
Adres email ckirza (w domenie sgh.waw.pl)
serwis.kariera (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://sgh.waw.pl/ckirza/
http://kariera.sgh.waw.pl/
Dyrektor mgr Justyna Kozera   tel. +48 22 564 9908
Starszy specjalista mgr Jowita Wszołek   tel. +48 22 564 9836
Specjalista Kinga Polak-Gibuła   tel. +48 22 564 9907
Doradca zawodowy Monika Drobnik
mgr Andrzej Krawczyk
mgr Kinga Strzelecka   tel. +48 22 564 9472
Wolontariusz Kuba Karliński
Weronika Kurek
Rafał Lerski
Współpracownik Renata Krysiak-Rogowska   tel. +48 22 564 9906