Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Biblioteka SGH

Adres ul. Rakowiecka 22b
02-521 Warszawa
Pokój 3 bud. B
4 bud. B
5 bud. B
Telefon +48 22 564 9515
+48 22 564 9500
Faks +48 22 564 8690
Adres email biblioteka (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/biblioteka
Opis parter
Dyrektor mgr Hanna Długołęcka   tel. +48 22 564 9500
Starszy kustosz dyplomowany mgr Hanna Długołęcka   tel. +48 22 564 9500
Specjalista Marcin Ochalski   tel. +48 22 564 9517
pomocniczy pracownik administracyjny Hanna Kaczmarek
Sekretariat Jolanta Mazurek-Mądry   tel. +48 22 564 9500
Ewa Stołowska   tel. +48 22 564 9515
starszy woźny Bożena Chmielewska
Współpracownik Tatsiana Haiduk   tel. +48 22 564 9525
  • Sekretariat Biblioteki SGH

    »