Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji

Adres ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
Pokój 204 bud. M
206 bud. M
WWW http://www.sgh.waw.pl/zwiad
Kierownik dr hab. Bogumił Kamiński   tel. +48 22 564 9256
Profesor prof. dr hab. Tomasz Szapiro   tel. +48 22 564 9256
Adiunkt dr Grzegorz Koloch   tel. +48 22 564 9254
dr Przemysław Szufel
dr Małgorzata Wrzosek   tel. +48 22 564 9254
Asystent mgr Marek Antosiewicz
mgr Daniel Kaszyński
mgr Bartosz Pankratz
Profesor uczelni dr hab. Michał Jakubczyk   tel. +48 22 564 9254
dr hab. Bogumił Kamiński   tel. +48 22 564 9256