Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Zakład Otoczenia Biznesu

Pokój 104 bud. M
108 bud. M
Telefon +48 22 564 9226
+48 22 564 9404
Adres email zob (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/zob
Kierownik prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska   tel. 22 564 98 26, 22 564 98 27
Profesor zwyczajny prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska   tel. 22 564 98 26, 22 564 98 27
Adiunkt dr inż. Paweł Bartoszczuk   tel. 22 564 9404
dr Tomasz Pilewicz
dr Dariusz Turek   tel. 22 564 9404
dr Joanna Żukowska   tel. 225649404
Starszy wykładowca dr Stanisław Konarski   tel. 22 564 9404
Asystent mgr Stefan Kawalec