Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Zakład Metod Probabilistycznych

Adres ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
Pokój 207 bud. M
209 bud, M
WWW http://www.sgh.waw.pl/zmp
Kierownik dr hab. Bartosz Witkowski   tel. +48 22 564 9253
Profesor zwyczajny prof. dr hab. Maria Podgórska   tel. +48 22 564 9260
Profesor nadzwyczajny dr hab. Wojciech Bijak   tel. +48 22 564 9253
dr hab. Łukasz Delong   tel. +48 22 564 9253
dr hab. Bartosz Witkowski   tel. +48 22 564 9253
Adiunkt dr Michał Bernardelli
dr Barbara Cieślik   tel. +48 22 564 9253
Starszy wykładowca dr Anna Decewicz   tel. +48 22 564 9253
dr Monika Dędys   tel. +48 22 564 9253
dr Anna Gutkowska   tel. +48 22 564 9253
dr Marcin Topolewski