Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Zakład Ekonometrii Stosowanej

Adres ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
Pokój 212 bud. M
217 bud. M
WWW http://www.sgh.waw.pl/zes
Kierownik dr hab. Emilia Tomczyk   tel. +48 22 564 9255
Profesor zwyczajny prof. dr hab. Marek Gruszczyński
prof. dr hab. Aleksander Welfe   tel. +48 22 564 9541
Profesor nadzwyczajny dr hab. Jacek Kotłowski   tel. +48 22 564 9255
dr hab. Marek Rocki   tel. +48 22 564 9822
dr hab. Dobromił Serwa   tel. +48 22 564 9259
dr hab. Ewa Syczewska   tel. +48 22 564 9541
dr hab. Emilia Tomczyk   tel. +48 22 564 9255
Adiunkt dr hab. Katarzyna Bień-Barkowska   tel. +48 22 564 9255
dr Rumiana Górska
dr hab. Andrzej Tabeau
dr Andrzej Torój