Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Profesor zwyczajny prof. dr hab. Tomasz Borecki
Profesor nadzwyczajny prof. dr hab. Zbigniew Marciniak
Adiunkt dr inż. Anna Jankowska
dr Michał Kruk
Starszy specjalista mgr Urszula Siama   tel. +48 22 564 9626
Specjalista mgr Jolanta Skalska-Wachal
Specjalista - Księgowa Elżbieta Tarwacka