Książka Adresowa SGH

Szukaj
Logowanie

Senat SGH

Adres email senat (w domenie sgh.waw.pl)
WWW http://www.sgh.waw.pl/uczelnia/struktura/senat/
Rektor - Przewodniczący Senatu prof. dr hab. Marek Rocki   tel. +48 22 564 9820
Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów dr hab. Krzysztof Kozłowski   tel. +48 22 564 9821, +48 22 564 9827
Prorektor ds. Nauki i Zarządzania dr hab. Piotr Wachowiak   tel. +48 22 564 9820
Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska   tel. +48 22 564 9821, +48 22 564 9827
Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą dr hab. Jacek Prokop   tel. +48 22 564 9821, +48 22 564 9827
Dziekan Studium dr hab. Bartosz Witkowski   tel. +48 22 564 9253
Dziekan Kolegium dr hab. Ryszard Bartkowiak
prof. dr hab. Wojciech Morawski
dr hab. Joanna Plebaniak   tel. +48 22 564 7234
dr hab. Roman Sobiecki   tel. +48 22 564 7101
prof. dr hab. Marzenna Weresa
Przedstawiciel nauczycieli akademickich, posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego prof. dr hab. Piotr Błędowski   tel. +48 22 564 9112, +48 22 564 9117
prof. dr hab. Adam Budnikowski
dr hab. Andrzej Kobyliński   tel. +48 22 564 9428
prof. dr hab. Janusz Ostaszewski
dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch   tel. +48 22 564 9234
Przedstawiciel nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego dr hab. Michał Bernardelli
dr hab. Sylwester Gregorczyk   tel. +48 22 564 8500
dr Joanna Korpus   tel. +48 22 564 7128, +48 22 564 9234
dr Marcin Mikołajczyk   tel. +48 22 564 9263
Przedstawiciel pozakolegialnych jednostek naukowych i dydaktycznych dr Elżbieta Majewska-Bartkowiak
Przedstawiciel pozostałych pracowników, niebędących nauczycielami akademickimi mgr Anna Wielądek   tel. +48 22 564 9634
Przedstawiciel samorządu doktorantów Michał Chojnowski
Przedstawiciel samorządu studentów Konrad Abramowski
Magdalena Golba
Arkadiusz Kamiński
Michał Kozłowski
Bogdan Marek
Adrian Michalczuk